گالری تصاویر

  • RMG
  • FBD

ماشین آلات گرانول جامدات

پروژه بازسازی بخش جامدات کلاس D

  • آبساز (تصفیه آب)
  • آبساز (تصفیه آب)

دستگاه آبساز RO - DOUBLE RO