محاسبه و اجرای کانال های هوا

کفپوش PVC
اجرای کفپوش PVC
۲۲ آذر ۱۳۹۸
تجهیزات استیل
تجهیزات استیل
۲۲ آذر ۱۳۹۸
کانال هوا

کانال هوا

    محاسبه و اجرای کانال های هوا با رعایت کلیه استاندارد های ساختمانی و تاسیساتی.
    ساخت کانال ها به روش چهار گوش و گرد .
    استفاده از دمپر های ضد حریق برای جلوگیری از پیشروی حریق.

    قیمت کانال های هوا