پنجره

تجهیزات استیل
تجهیزات استیل
۱۵ آذر ۱۳۹۸
تابلو برق تمام استیل مخصوص کلین روم
تابلو برق
۱۵ آذر ۱۳۹۸
پنجره اتاق تمیز

پنجره اتاق تمیز

    پنجره ها از پروفیل آلومینیوم ساخته شده و دوجداره میباشد.
    ویژگی این پنجره ها هم باد بودن با دیوار پنلی و نداشتن محدودیت در ابعاد ساخت میباشد.

    قیمت پنجره اتاق تمیز